LAG NATJEČAJI

LAG ADRION - TO 2.1.2.

Vrijeme prijave: 09.10.2020. - 09.11.2020.

LAG MEĐIMURSKI DOLI I BREGI - TO 1.1.3.

Vrijeme prijave: 23.10.2020. - 25.11.2020.

LAG MORE 249 - TO 1.1.3.

Vrijeme prijave: 12.10.2020. - 11.11.2020.

LAG SAVA - TO 1.1.3.

Vrijeme prijave: 21.09.2020. - 23.10.2020.

LAG BRAČ - TO 1.1.1.

Vrijeme prijave: 28.09.2020. - 28.10.2020.

LAG VALLIS COLAPIS - TO 1.1.3.

Vrijeme prijave: 02.11.2020. - 11.12.2020.

LAG MOSLAVINA - TO 1.1.4.

Vrijeme prijave: 03.11.2020. - 10.12.2020.

LAG KRKA - TO 1.1.1.

Vrijeme prijave: 12.10.2020. - 30.11.2020.

LAG BILOGORA - PAPUK - TO 1.1.2.

Vrijeme objave natječaja: 29.10.2020.

LAG ISTOČNA ISTRA - TO 1.2.2.

Vrijeme objave natječaja: uskoro!

LAG ZELENI TROKUT - TO 1.2.2.

Vrijeme objave natječaja: uskoro!

LAG MARETA - TO 1.1.1.

Vrijeme objave natječaja: uskoro!

LAG ZRINSKA GORA - TUROPOLJE - TO 1.1.1.

Vrijeme prijave: 16.09.2020. - 02.11.2020.

LAG PODRAVINA - TO 3.1.1.

Vrijeme prijave: 21.10.2020. - 20.11.2020.

OSTALI NATJEČAJI I POTPORE