Intervencija 73.14. Razvoj poslovanja u ruralnim područjima (najava natječaja)

2023-11-30

do 200.000 EUR-a potpore poljoprivrednim subjektima za ulaganja u razvoj postojećih nepoljoprivrednih djelatnosti

OSNOVNE INFORMACIJE

Alokacija sredstava: 2.000.000 EUR

Iznos potpore: 10.000 EUR - 200.000 EUR

Intenzitet potpore: 50% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, uz mogućnost uvećanja:

a) do 80% za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici

b) do 85% za ulaganja koja provode mala poljoprivredna gospodarstva/poduzeća.

Vrijeme objave natječaja: 4. kvartal 2023. godine

Vrijeme zaprimanja prijava: 

Zainteresirane za prijavu na natječaj mogu ispuniti naš obrazac za dostavu podatka! Za ispunjavanje Obrasca kliknite OVDJE!

Uvjeti prihvatljivosti:

 - prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava najmanje godinu dana u trenutku prijave na natječaj

- ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 6.000 EUR-a 

- pokrenuta nepoljoprivredna djelatnost unutar sektora koji je predmet ulaganja

- lokacija ulaganje unutar naselja s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište prijavitelja ili u susjednoj JLS s kojom graniči kopnenom granicom

- ulaganja u smještajne kapacitete u sektoru turizma nisu prihvatljiva u naseljima koja imaju izlaz na more osim onih na otocima

- u slučaju gradnje/rekonstrukcije prijavitelj mora imati izrađenu/ishođenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje (uključujući potvrdu da ulaganje nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže)

- podmirene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske 

- razdoblje provedbe projekta je 36 mjeseca od sklapanja ugovora o financiranju

Prihvatljivi sektori ulaganja:

a) prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda

b) usluge u ruralnim područjima

  • usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima
  • usluge u društvenim djelatnostima
  • intelektualne usluge

c) tradicijski i umjetnički obrti

d) turizam u ruralnom području

Prihvatljivi troškovi:

  • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata u svrhu obavljanja nepoljoprivredne djelatnosti
  • kupnja poljoprivredne mehanizacije, gospodarskih vozila, strojeva i opreme u svrhu obavljanja nepoljoprivredne djelatnosti
  • kupnja živih životinja u svrhu obavljanja nepoljoprivredne djelatnosti
  • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta
  • nematerijalni troškovi: kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, autorska prava, robni žigovi i ostala nematerijalna ulaganja povezana s materijalnim ulaganje
  • Napomena: natječajem može biti propisano da je kupnja rabljene poljoprivredne mehanizacije, strojeva, opreme i gospodarskih vozila prihvatljiv trošak pod sljedećim uvjetima - prodavatelj mora podnijeti pisanu izjavu o porijeklu, te u pisanoj formi potvrdi da u proteklih 5 godina navedeno nije kupljeno sredstvima državne ili EU potpore