LAG NATJEČAJI 

Područje obuhvata: općine Dubrava, Hercegovac, Kloštar Ivanić, Križ, Lipovljani, Velika Ludina i Velika Trnovitica, te gradovi Čazma, Garešnica, Ivanić-Grad, Popovača i slijedeća naselja grada Kutine: Banova Jaruga, Batina, Brinjani, Čaire, Gojlo, Husain, Ilova, Jamarica, Kletište, Krajiška Kutinica, Kutina, Kutinica, Kutinska Slatina, Katoličke...