PODMJERA 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda (OBJAVLJENO)

2022-12-23

270.000.000,00 kuna bespovratne potpore za poljoprivrede subjekte putem natječaja za preradu proizvoda (TOP4.2.1.) i natječaja za obnovljive izvore energije (TOP4.2.2.)

Natječaj za tip operacije 4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

STATUS: OBJAVLJENO

Alokacija sredstava: 200.000.000,00 HRK

Iznos potpore: 15.000 EUR - 2.000.000,00 EUR

Intenzitet potpore: 50%

Vrijeme zaprimanja prijava: 06.02.2023. - 04.05.2023.

Prihvatljivi troškovi:

građenje/rekonstrukcija (sa ili bez opremanje) objekata za preradu s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom

- građenje/rekonstrukcija (sa ili bez opremanje) objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom

- građenje/rekonstrukcija (sa ili bez opremanja) objekata za obradu otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom 

- građenje/rekonstrukcija (sa ili bez opremanja) ostalih gospodarskih objekata i upravnih prostorija koji su u funkciji prerade 

nabava strojeva i opreme za preradu

- nabava gospodarskih vozila

- kupnja zemljišta i objekata (radi realizacije projekta)

- opći troškovi (konzultantski troškovi, troškovi projektno - tehničke dokumentacije, geodetski troškovi, troškovi nadzora)

Uvjeti prihvatljivosti:

- prihvatljivi prijavitelju su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika minimalno godinu dana u trenutku objave nacrta natječaj na e-savjetovanju

- prihvatljivi prijavitelji su subjekti registrirani za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru koji su u trenutku objave nacrta natječaja na e-savjetovanju upisani u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla, uključujući početnike; ali i oni koji navedenom ne udovoljavaju uz uvjet da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru i upisani u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla

- ukoliko je prijavitelj pravna osoba mora imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje

- ukoliko je prijavitelj fizička osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta mora/ju biti upisani u Registar poreznih obveznika po bilo kojoj osnovi u kontinuitetu bez prekida najmanje godinu dana prije objave Nacrta natječaja na e -savjetovanju, te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave Nacrta natječaja na e -savjetovanju 

- prihvatljivi sektori ulaganja su: sektor mesa i mlijeka, sektor voća i povrća (isključujući preradu grožđa za proizvodnju vina), sektor maslina i maslinovog ulja

Natječaj za tip operacije 4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije

STATUS: OBJAVLJENO

Alokacija sredstava: 70.000.000,00 HRK

Iznos potpore: 15.000 EUR - 1.000.000,00 EUR

Intenzitet potpore: 50%

Vrijeme zaprimanja prijava: 06.02.2023. - 04.05.2023.

Prihvatljivi troškovi:

- građenje/rekonstrukcija objekata za prijem, obradu i skladištenje biomase za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrebe vlastitih proizvodnih pogona, s pripadajućom opremom i infrastrukturom

- građenje/rekonstrukcija postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa, sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona, s pripadajućom opremom i infrastrukturom

- opći troškovi (konzultantski troškovi, troškovi projektno - tehničke dokumentacije, geodetski troškovi, troškovi nadzora)

Uvjeti prihvatljivosti:

- prihvatljivi prijavitelju su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika minimalno godinu dana u trenutku objave nacrta natječaj na e-savjetovanju

- prihvatljivi prijavitelji su subjekti registrirani za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru koji su u trenutku objave nacrta natječaja na e-savjetovanju upisani u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla, uključujući početnike; ali i oni koji navedenom ne udovoljavaju uz uvjet da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru i upisani u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla

- ukoliko je prijavitelj pravna osoba mora imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje

- ukoliko je prijavitelj fizička osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta mora/ju biti upisani u Registar poreznih obveznika po bilo kojoj osnovi u kontinuitetu bez prekida najmanje godinu dana prije objave Nacrta natječaja na e -savjetovanju, te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave Nacrta natječaja na e -savjetovanju

Ukoliko su Vam potrebne usluge stručnjaka u vezi izrade prijave na natječaj s povjerenjem nam se obratite!