Natječaj za tip operacije 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima”

2021-10-12

Bespovratnih 50.000 EUR iz EU fondova za mlade poljoprivrednike koji su stariji od 18 i mlađi od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) i nisu nositelji poljoprivrednog subjekta duže od 24 mjeseca.

NATJEČAJ ZA TIP OPERACIJE 6.1.1. "POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA"

UKUPNA ALOKACIJA: 152.563.412,00 HRK

IZNOS POTPORE: 50.000 EUR

BROJ POTPORA ZA DODJELU: cca 410

INTENZITET POTPORE: 100%

VRIJEME ZAPRIMANJA PRIJAVA NA NATJEČAJ: 15.11.2021. - 28.12.2021.

Popis prihvatljivih aktivnosti - OVDJE 

PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA, PROJEKTA I OSTALO:

- mladi poljoprivrednik u trenutku prijave na natječaj mora biti postavljen za nositelja poljoprivrednog subjekta ili se mora obvezati na preuzimanje poljoprivrednog subjekta u slučaju odobrenja potpore

- mladi poljoprivrednik je osoba koja je starija od 18 i mlađa od 40 godina (dan prije navršavanja 41) i nije nositelj poljoprivrednog subjekta duže od 24 mjeseca

- mladi poljoprivrednik u slučaju odobrenja potpore najkasnije prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu konačne rate ima obvezu biti na PUNO RADNO vrijeme zaposlen u poljoprivrednom subjektu, te ostati zaposlen minimalno 3 godine nakon konačne isplate (ne postoji mogućnost primitka potpore od 20.000 EUR u slučaju da mladom poljoprivredniku poljoprivreda ne bude primarna djelatnost i da bude zaposlen izvan poljoprivrednog subjekta koji je primio potporu)

- prihvatljivi prijavitelji su: samoopskrbno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt kojem je poljoprivreda pretežita djelatnost upisana u obrtnom registru, trgovačko društvo kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku, zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

- prihvatljivi prijavitelji moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednika

- prihvatljivi prijavitelji moraju posjedovati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva u rasponu od 8.000 EUR do 49.999 EUR

- prihvatljivi prijavitelji moraju imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske (dokazuje se potvrdom Porezne uprave)

- sve aktivnosti iz poslovnog plana moraju se provoditi na području Republike Hrvatske

- provedba aktivnosti navedenih u poslovnom planu ne smije započeti prije podnošenja zahtjeva za potporu

VAŽNO - ŠTO JE POTREBNO ZNATI PRIJE DONOŠENJA ODLUKE O PRIJAVI NA NATJEČAJ?!?

- isplata potpore korisniku vrši se u dvije rate:

1. rata (70%): nakon sklapanja ugovora o financiranju

2. rata (30%): nakon provedenih (izvršenih) SVIH aktivnosti prikazanih u poslovnom planu podnosi se zahtjev za isplatu druge/konačne rate uz koji se prilažu računi/ugovori i drugi dokazi o provedbi aktivnosti navedenih u poslovnom planu

- korisnik je dužan putem poslovnog plana definirati ulaganje u jedan od prihvatljivih sektora: stočarstvo, voće i/ili povrće, ratarstvo. Nije dozvoljeno ulaganje u: cvijeće, gljive, sjeme i sadni materijal, rasadnike i puževe

- korisnik je dužan povećati SO najmanje 10% u odnosu na veličinu SO iz dostavljene potvrde o ekonomskoj veličini (povećanje ekonomske veličine od min 10% u odnosu na stanje u trenutku prijave na natječaj)

- korisnik je dužan dio potpore utrošiti na aktivnosti koje će pridonijeti povećanju SO od najmanje 10% i aktivnosti kojima će doprinijeti obnovljivim izvorima energije (sunce, biomasa) i/ili digitalizaciji pri čemu se proizvedena energija i/ili digitalizacija mora koristiti u svrhu proizvodnje proizvoda

- sva mehanizacija, strojevi i oprema koju korisnik planira nabaviti mora biti nova (npr. kupnja rabljenog traktora nije dozvoljena)

- minimalna površina u slučaju podizanja plastenika, staklenika i vinograda iznosi 50 m2

- jedan korisnik u cijelom programskom razdoblju 2014. - 2020. (uključujući prijelazno razdoblje 2021. - 2022.) može samo jednom ostvariti potporu na natječaju za tip Operacije 6.1.1. i sukladnom LAG natječaju

- vrijeme provedbe projekta (realizacije aktivnosti navedenih u poslovnom planu) je 30 mjeseca od dana sklapanja ugovora o financiranju, ali ne kasnije od 30. lipnja 2025. godine

- vrijeme kontrole projekta je 36 mjeseci od dana konačne isplate

OBVEZE KORISNIKA U RAZDOBLJU TRI GODINE OD KONAČNE ISPLATE: 

- mladi poljoprivrednik mora ostati upisan kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva za koje je ostvario potporu i u istome biti zaposlen na PUNO RADNO vrijeme

- mladi poljoprivrednik ne smije smanjiti ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva temeljem koje je ostvario pravo na konačnu isplatu potpore

PRIJAVA NA NATJEČAJ I NAŠE USLUGE:

Na zadnjim objavljenim natječajima za tip Operacije 6.1.1. i 6.3.1., kao i na drugim natječajima iz PRR-a i LAG natječajima, imamo 100% odobrenja prijavljenih projekata!

Više o našim poslovnim uspjesima možete saznati OVDJE

Više o poslovnoj suradnji i uslugama koje nudimo možete saznati OVDJE

Ukoliko ste zainteresirani za prijavu na natječaj OVDJE ispuniti obrazac za dostavu podataka kako bismo izvršili provjeru prihvatljivosti i napravili izračun mogućeg broja bodova, te Vas informirali o uvjetima poslovne suradnje.