Natječaj za tip operacije 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima”

2021-10-12

Bespovratnih 50.000 EUR iz EU fondova za mlade poljoprivrednike koji su stariji od 18 i mlađi od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) i nisu nositelji poljoprivrednog subjekta duže od 24 mjeseca.

NATJEČAJ ZA TIP OPERACIJE 6.1.1. "POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA"

UKUPNA ALOKACIJA: 152.563.412,00 HRK

IZNOS POTPORE: 50.000 EUR

BROJ POTPORA ZA DODJELU: cca 410

INTENZITET POTPORE: 100%

VRIJEME ZAPRIMANJA PRIJAVA NA NATJEČAJ: ZATVORENO

PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA, PROJEKTA I OSTALO:

- mladi poljoprivrednik u trenutku prijave na natječaj mora biti postavljen za nositelja poljoprivrednog subjekta ili se mora obvezati na preuzimanje poljoprivrednog subjekta u slučaju odobrenja potpore

- mladi poljoprivrednik je osoba koja je starija od 18 i mlađa od 40 godina (dan prije navršavanja 41) i nije nositelj poljoprivrednog subjekta duže od 24 mjeseca

- mladi poljoprivrednik u slučaju odobrenja potpore najkasnije prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu konačne rate ima obvezu biti na PUNO RADNO vrijeme zaposlen u poljoprivrednom subjektu, te ostati zaposlen minimalno 3 godine nakon konačne isplate (ne postoji mogućnost primitka potpore od 20.000 EUR u slučaju da mladom poljoprivredniku poljoprivreda ne bude primarna djelatnost i da bude zaposlen izvan poljoprivrednog subjekta koji je primio potporu)

- prihvatljivi prijavitelji su: samoopskrbno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt kojem je poljoprivreda pretežita djelatnost upisana u obrtnom registru, trgovačko društvo kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku, zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

- prihvatljivi prijavitelji moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednika

- prihvatljivi prijavitelji moraju posjedovati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva u rasponu od 8.000 EUR do 49.999 EUR

- prihvatljivi prijavitelji moraju imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske (dokazuje se potvrdom Porezne uprave)

- sve aktivnosti iz poslovnog plana moraju se provoditi na području Republike Hrvatske

- provedba aktivnosti navedenih u poslovnom planu ne smije započeti prije podnošenja zahtjeva za potporu

VAŽNO - ŠTO JE POTREBNO ZNATI PRIJE DONOŠENJA ODLUKE O PRIJAVI NA NATJEČAJ?!?

- isplata potpore korisniku vrši se u dvije rate:

1. rata (70%): nakon sklapanja ugovora o financiranju

2. rata (30%): nakon provedenih (izvršenih) SVIH aktivnosti prikazanih u poslovnom planu podnosi se zahtjev za isplatu druge/konačne rate uz koji se prilažu računi/ugovori i drugi dokazi o provedbi aktivnosti navedenih u poslovnom planu

- korisnik je dužan putem poslovnog plana definirati ulaganje u jedan od prihvatljivih sektora: stočarstvo, voće i/ili povrće, ratarstvo. Nije dozvoljeno ulaganje u: cvijeće, gljive, sjeme i sadni materijal, rasadnike i puževe

- korisnik je dužan povećati SO najmanje 10% u odnosu na veličinu SO iz dostavljene potvrde o ekonomskoj veličini (povećanje ekonomske veličine od min 10% u odnosu na stanje u trenutku prijave na natječaj)

- korisnik je dužan dio potpore utrošiti na aktivnosti koje će pridonijeti povećanju SO od najmanje 10% i aktivnosti kojima će doprinijeti obnovljivim izvorima energije (sunce, biomasa) i/ili digitalizaciji pri čemu se proizvedena energija i/ili digitalizacija mora koristiti u svrhu proizvodnje proizvoda

- sva mehanizacija, strojevi i oprema koju korisnik planira nabaviti mora biti nova (npr. kupnja rabljenog traktora nije dozvoljena)

- minimalna površina u slučaju podizanja plastenika, staklenika i vinograda iznosi 50 m2

- jedan korisnik u cijelom programskom razdoblju 2014. - 2020. (uključujući prijelazno razdoblje 2021. - 2022.) može samo jednom ostvariti potporu na natječaju za tip Operacije 6.1.1. i sukladnom LAG natječaju

- vrijeme provedbe projekta (realizacije aktivnosti navedenih u poslovnom planu) je 30 mjeseca od dana sklapanja ugovora o financiranju, ali ne kasnije od 30. lipnja 2025. godine

- vrijeme kontrole projekta je 36 mjeseci od dana konačne isplate

OBVEZE KORISNIKA U RAZDOBLJU TRI GODINE OD KONAČNE ISPLATE: 

- mladi poljoprivrednik mora ostati upisan kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva za koje je ostvario potporu i u istome biti zaposlen na PUNO RADNO vrijeme

- mladi poljoprivrednik ne smije smanjiti ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva temeljem koje je ostvario pravo na konačnu isplatu potpore

PRIJAVA NA NATJEČAJ I NAŠE USLUGE:

Na natječaju za tip Operacije 6.1.1. nudimo usluge izrade projektne dokumentacije i prijave na natječaj, te usluge vođenja (provedbe) projekta.

Više o navedenim uslugama saznajte OVDJE

Ukupna cijena konzultantskih usluga izrade i provedbe projekta iznosi 20.000,00 kn.

Prilikom izrade prijave na natječaj naplaćuje se akontacija za izradu prijave u iznosu od 5.000,00 kn, dok se preostali iznos od 15.000,00 kn naplaćuje tek nakon odobrenja financiranja.

Ukoliko ste zainteresirani za prijavu na natječaj OVDJE ispuniti obrazac za dostavu podataka kako bismo izvršili provjeru prihvatljivosti i napravili izračun mogućeg broja bodova, te Vas informirali o uvjetima poslovne suradnje.

Na zadnjim objavljenim natječajima za tip Operacije 6.3.1. i 6.1.1., putem Programa ruralnog razvoja RH i LAG-a, imamo 100% odobrenja prijavljenih projekata!

Više o našim poslovnim uspjesima saznajte OVDJE