Intervencija 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima (najava natječaja)

2023-02-16

Do 30.000 EUR-a potpore malim poljoprivrednim subjektima za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu proizvoda.

OSNOVNE INFORMACIJE

Alokacija sredstava: 7.500.000,00 EUR

Iznos potpore: 5.000 EUR - 30.000 EUR

Intenzitet potpore: 85% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova

Vrijeme objave natječaja: 4. kvartal 2023. godine

Vrijeme zaprimanja prijava: 

Uvjeti prihvatljivosti:

- prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u trenutku objave natječaja

- ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva u rasponu 3.000 EUR - 10.000 EUR za ulaganja u sektor voća, povrća i cvijeća, odnosno 3.000 EUR - 15.000 EUR za ulaganja u ostale sektore

-u slučaju gradnje/rekonstrukcije prijavitelj mora imati izrađenu/ishođenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje (uključujući potvrdu da ulaganje nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže)

- podmirene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske

- razdoblje provedbe projekta je 24 mjeseca od sklapanja ugovora o financiranju

Prihvatljivi troškovi:

 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za životinje, staklenika, plastenika
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za skladištenje i hlađenje proizvoda iz vlastite poljoprivredne proizvodnje
 • izgradnja i/ili opremanje sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU
 • kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 • kupnja poljoprivredne mehanizacije (uključujući mehanizaciju i opremu za preciznu poljoprivredu) i gospodarskih vozila za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju (uključujući sektor vinogradarstva)
 • restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino
 • sustavi za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena
 • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova)
 • nematerijalni troškovi: kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, autorska prava, robni žigovi i ostala nematerijalna ulaganja povezana s materijalnim ulaganjem 
 • Napomena: natječajem može biti propisano da je kupnja rabljene poljoprivredne mehanizacije, strojeva, opreme i gospodarskih vozila prihvatljiv trošak pod sljedećim uvjetima - prodavatelj mora podnijeti pisanu izjavu o porijeklu, te u pisanoj formi potvrdi da u proteklih 5 godina navedeno nije kupljeno sredstvima državne ili EU potpore 


Zainteresirani za izradu prijave na natječaj mogu nam dostaviti podatke putem našeg obrasca za dostavu podataka

Za dostavu podataka klikni OVDJE