Zašto ugovoriti naš konzultantsko savjetodavni paket?

 Ugovaranjem našeg konzultantsko savjetodavnog paketa jedinica lokalne samouprave fizičkim i pravnim osobama s svog teritorija osigurava redovna mjesečna informiranja i savjetovanja iz domene EU fondova i redovnog poslovanja subjekta. 
Putem osobnih konzultantskih savjetovanja fizičke i pravne osobe s teritorija JLS ugovaratelja paketa upoznajemo s objavljenim natječajima i natječajima u najavi, vršimo provjere prihvatljivosti prijavitelja i troškova, izrađujemo simulacije preliminarnih bodovanja prijava, te potencijalne prijavitelje savjetujemo kako uvećati izglede za odobrenjem potpore na određenom natječaju i kontinuirano ih pratimo kroz cijeli postupak pripreme za prijavu na odabrani natječaj.
Poljoprivredne subjekte upoznajemo s izravnim plaćanjima, eko shemom i IAKS mjerama, te ih savjetujemo s konkretnim radnjama u cilju uvećanja iznos redovnih godišnjih poticaja temeljem Jedinstvenog zahtjeva za potporu. Postojeće subjekte, kao i one koji su u postupku osnivanja, savjetujemo iz domene redovnog i financijskog poslovanja subjekta (agronet, arkod, jrdž, evpg, porezni sustavi, osiguranje i doprinosi, evidencija o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda...).

Osobna konzultantska savjetovanja svaki se mjesec održavaju u prostorima JLS ugovaratelja paketa, a subjektima polaznicima savjetovanja pristupamo individualno kako bismo maksimalno iskoristili njihov potencijal. 

PAKETI USLUGA

POČETNI JLS PAKET

Ugovaratelj paketa: 

jedinica lokalne samouprave

Krajnji korisnici paketa: 

poljoprivredni subjekti

Paket obuhvaća:

- osobno konzultantsko savjetovanje za krajnje korisnike paketa u prostorijama ugovaratelja paketa (1 termin mjesečno)*

- izrada sažetaka natječaja i e-mail informiranje krajnjih korisnika paketa o natječajima u najavi i otvorenim natječajima

Mjesečna naknada: 350 EUR/mjesečno

SREDNJI JLS PAKET 

Ugovaratelj paketa: 

jedinica lokalne samouprave

Krajnji korisnici paketa: 

fizička osoba, poljoprivredni subjekt, obrt, pravna osoba

Paket obuhvaća:

- osobno konzultantsko savjetovanje za krajnje korisnike paketa u prostorijama ugovaratelja paketa (1 termin mjesečno)*

- izrada sažetaka natječaja i e-mail informiranje krajnjih korisnika paketa o natječajima u najavi i otvorenim natječajima

- savjetovanje na daljinu za krajnje korisnike paketa (e-mail i telefonsko savjetovanje)

Mjesečna naknada: 500 EUR/mjesečno

PREMIUM JLS PAKET

Ugovaratelj paketa: 

jedinica lokalne samouprave

Krajnji korisnici paketa: 

fizička osoba, poljoprivredni subjekt, obrt, pravna osoba, JLS

Paket obuhvaća:

- osobno konzultantsko savjetovanje za krajnje korisnike paketa u prostorijama ugovaratelja paketa (1 termin mjesečno)*

- izrada sažetaka natječaja i e-mail informiranje krajnjih korisnika paketa o natječajima u najavi i otvorenim natječajima

- savjetovanje na daljinu za krajnje korisnike paketa (e-mail i telefonsko savjetovanje)

- pogodnosti za krajnje korisnike paketa paketa prilikom ugovaranja izrade prijava na natječaje** 

- pogodnosti za ugovaratelja paketa prilikom ugovaranja izrade prijava na natječaje za JLS***

Mjesečna naknada: 750 EUR/mjesečno


OSTALE INFORMACIJE O JLS PAKETIMA

* dodatni termin osobnog konzultantskog savjetovanja u prostorijama ugovaratelja paketa: 250 EUR/termin 

** krajnji korisnici paketa ostvaruju pravo na niži iznos akontacije koja se plaća prilikom ugovaranja izrade prijave na natječaj (10-20% od ukupne cijene konzultantskih usluga, dok se preostali iznos u cijelosti plaća tek nakon odobrenja potpore)

*** ugovaratelj usluga ostvaruje pravo na naplatu konzultantskih usluga u cijelosti nakon odobrenja potpore (do 2 prijave godišnje)

JLS paketima obuhvaćeni su natječaji iz sljedećih izvora financiranja putem fondova EU i nacionalnih izvora financiranja: natječaji iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike 2023-2027, LAG-a/FLAG-a, Vinske omotnice, Horizontalnih mjera, Nacionalnih potpora i potpora za samozapošljavanje HZZ-a), natječaji JLS-a/JLRS-a, ministarstva poljoprivrede, ministarstva turizma i sporta, HTZ, MINGOR-a, te zajmovi Hamag Bicro-a.

JLS paketima nije obuhvaćena izrada projektne dokumentacije potrebne za prijavu na natječaje! 

UGOVARANJE JLS PAKETA

Nakon što JLS sukladno svojim potrebama i potrebama fizičkih i pravnih osoba s svog teritorija odabere jedan od naših JLS paketa pristupa se sklapanju godišnjeg Ugovora o poslovnoj suradnji između Novog Projekta kao pružatelja usluga i JLS kao ugovaratelja usluga. Ugovor o poslovnoj suradnji sklapa se do kraja tekuće godine u kojoj je JLS paket ugovoren.