Zašto ugovoriti naš konzultantsko savjetodavni paket?

 Ugovaranjem našeg konzultantsko savjetodavnog paketa jedinica lokalne samouprave fizičkim i pravnim osobama s svog teritorija osigurava redovna mjesečna informiranja i savjetovanja iz domene EU fondova i redovnog poslovanja subjekta. 
Putem osobnih konzultantskih savjetovanja fizičke i pravne osobe s teritorija JLS ugovaratelja paketa upoznajemo s objavljenim natječajima i natječajima u najavi, vršimo provjere prihvatljivosti prijavitelja i troškova, izrađujemo simulacije preliminarnih bodovanja prijava, te potencijalne prijavitelje savjetujemo kako uvećati izglede za odobrenjem potpore na određenom natječaju i kontinuirano ih pratimo kroz cijeli postupak pripreme za prijavu na odabrani natječaj.
Poljoprivredne subjekte upoznajemo s izravnim plaćanjima i IAKS mjerama, te ih savjetujemo s konkretnim radnjama u cilju uvećanja iznos redovnih godišnjih poticaja temeljem Jedinstvenog zahtjeva za potporu. Postojeće subjekte, kao i one koji su u postupku osnivanja, savjetujemo iz domene redovnog i financijskog poslovanja subjekta (agronet, arkod, jrdž, evpg, porezni sustavi, osiguranje i doprinosi, evidencija o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda, itd.).

Osobna konzultantska savjetovanja redovno se mjesečno održavaju se u prostorima JLS ugovaratelja paketa, a svakom subjektu polazniku savjetovanja pristupamo individualno kako bismo maksimalno iskoristili njegov poslovni potencijal. 

PAKETI USLUGA

MALI JLS PAKET

Ugovaratelj paketa: 

jedinica lokalne samouprave

Krajnji korisnici paketa: 

fizička osoba, OPG, obrt, pravna osoba, JLS

Paket obuhvaća:

- e mail izvještavanje (izrada sažetka natječaja) o natječajima u najavi i otvorenim natječajima

- e mail konzultantsko savjetovanje za krajnje korisnike paketa na temu otvorenih natječaja i natječaja u najavi

Mjesečna naknada: 150 EUR/mjesečno

Napomena: paket ne uključuje termine osobnog konzultantskog savjetovanja u prostorijama ugovaratelja paketa (termini se ugovaraju zasebno)* 

SREDNJI JLS PAKET 

Ugovaratelj paketa: 

jedinica lokalne samouprave

Krajnji korisnici paketa: 

fizička osoba, OPG, obrt, pravna osoba, JLS

Paket obuhvaća:

- osobno konzultantsko savjetovanje za krajnje korisnike u prostorijama ugovaratelja paketa (1 termin mjesečno)*

- e mail izvještavanje (izrada sažetka natječaja) o natječajima u najavi i otvorenim natječajima usmjerenima pravnim i fizičkim osobama

- e mail i telefonsko konzultantsko savjetovanje za krajnje korisnike paketa

- prednost prilikom ugovaranja izrade prijava na natječaje za krajnje korisnike paketa

Mjesečna naknada: 350 EUR/mjesečno

VELIKI JLS PAKET

Ugovaratelj paketa: 

jedinica lokalne samouprave

Krajnji korisnici paketa: 

fizička osoba, OPG, obrt, pravna osoba, JLS

Paket obuhvaća:

- osobno konzultantsko savjetovanje za krajnje korisnike u prostorijama ugovaratelja paketa (2 termina mjesečno)*

- e mail izvještavanje (izrada sažetka natječaja) o natječajima u najavi i otvorenim natječajima usmjerenima pravnim i fizičkim osobama i JLS-u 

- e mail i telefonsko konzultantsko savjetovanje za krajnje korisnike paketa

- prednost prilikom ugovaranja izrade prijava na natječaje za krajnje korisnike paketa

- pogodnosti prilikom ugovaranja izrade prijava na natječaje za JLS

Mjesečna naknada: 600 EUR/mjesečno


OSTALE INFORMACIJE O JLS PAKETIMA

* termin osobnog konzultantskog savjetovanja u prostorijama ugovaratelja paketa: 300 EUR/termin (ugovaranje moguće samo za korisnike malog i srednjeg JLS paketa) 

JLS paketima obuhvaćene su bespovratne potpore iz fondova EU (natječaji iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike 2023-2027, LAG-a/FLAG-a, Vinske omotnice, Horizontalnih mjera, Nacionalnih potpora i potpora za samozapošljavanje HZZ-a), bespovratne potpore iz nacionalnih izvora financiranja (natječaji JLS-a/JLRS-a, ministarstva poljoprivrede, ministarstva turizma i sporta, HTZ, MINGOR-a), te zajmovi Hamag Bicro-a.

JLS paketima nije obuhvaćena izrada projektne dokumentacije potrebne za prijavu na natječaje! 

UGOVARANJE JLS PAKETA

Nakon što JLS sukladno svojim potrebama i potrebama fizičkih i pravnih osoba s svog teritorija odabere jedan od naših JLS paketa pristupa se sklapanju godišnjeg Ugovora o poslovnoj suradnji između Novog Projekta kao pružatelja usluga i JLS kao ugovaratelja usluga. Ugovor o poslovnoj suradnji sklapa se do kraja tekuće godine u kojoj je JLS paket ugovoren.