Ugovorom preuzete obveze korisnika potpora iz Programa ruralnog razvoja RH

2020-02-03

Podsjećamo korisnike potpora na obvezu podnošenja Izvješća o napretku provedbe projekta. Podnošenje predmetnog Izvješća preuzeta je obveza iz Ugovora o financiranju potpisanog s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Korisnici potpora dužni su najkasnije svakih 6 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora, a do primitka konačne isplate, Agenciji dostaviti Izvješće o napretku provedbe projekta.

Nepridržavanje obveze podnošenja Izvješća o napretku provedbe projekta podrazumijeva financijske korekcije odobrene potpore. 

Konzultantska kuća Novi Projekt pruža usluge provedbe projekta kako za korisnike kojima smo vršili izradu projektnih prijava, tako i za one s kojima nismo surađivali prilikom izrade Projekte prijave. 

Ukoliko Vam je potrebna usluga podnošenja Izvješća o napretku provedbe projekta možete nas kontaktirati putem e-maila. Cijena navedene usluge iznosi 625,00 kn (PDV uključen).

Također pružamo uslugu podnošenja zahtjeva za isplate rata, te uslugu izrade izvješća o evaluaciji postignutih rezultati i zahtjeva za konačnu isplatu. Cijena navedenih usluga iznosi 625,00 kn (PDV uključen) za isplate rata, odnosno 1.250,00 kn (PDV uključen) za konačnu isplatu.

Ostale obavijesti i novosti možete pročitati OVDJE!