Natječaj za tip operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

2021-10-13

Bespovratnih 15.000 EUR iz EU fondova za mala poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ekonomske veličine u rasponu od 2.000 EUR do 7.999 EUR.

NATJEČAJ ZA TIP OPERACIJE 6.3.1. "POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA"

UKUPNA ALOKACIJA: 112.500.000,00 HRK

IZNOS POTPORE: 15.000 EUR

BROJ POTPORA ZA DODJELU: cca 995

INTENZITET POTPORE: 100%

VRIJEME ZAPRIMANJA PRIJAVA NA NATJEČAJ: 15.11.2021. - 28.12.2021.

PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA, PROJEKTA I OSTALO:

- prihvatljivi prijavitelji su: samoopskrbno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,  obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt kojem je poljoprivreda pretežita djelatnost upisana u obrtnom registru, trgovačko društvo kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku, zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

- prihvatljivi prijavitelji moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednika

- prihvatljivi prijavitelji moraju posjedovati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva u rasponu od 2.000 EUR do 7.999 EUR

- prihvatljivi prijavitelji moraju imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske (dokazuje se potvrdom Porezne uprave)

- sve aktivnosti iz poslovnog plana moraju se provoditi na području Republike Hrvatske

- provedba aktivnosti navedenih u poslovnom planu ne smije započeti prije podnošenja zahtjeva za potporu

Popis prihvatljivih aktivnosti - OVDJE

ŠTO JE POTREBNO ZNATI PRIJE DONOŠENJA ODLUKE O PRIJAVI NA NATJEČAJ?!?

- isplata potpore korisniku vrši se u dvije rate:

1. rata (50%): avansno nakon sklapanja ugovora o financiranju 

2. rata (50%): nakon provedenih (izvršenih) SVIH aktivnosti prikazanih u poslovnom planu podnosi se zahtjev za isplatu druge/konačne rate uz koji se prilažu računi/ugovori i drugi dokazi o provedbi aktivnosti navedenih u poslovnom planu

- korisnik je dužan putem poslovnog plana definirati ulaganje u jedan od prihvatljivih sektora: stočarstvo, voće i/ili povrće, ratarstvo. Nije dozvoljeno ulaganje u: cvijeće, gljive, sjeme i sadni materijal, rasadnike i puževe

- korisnik je dužan povećati SO najmanje 25% u odnosu na veličinu SO iz dostavljene potvrde o ekonomskoj veličini (povećanje ekonomske veličine od min 25% u odnosu na stanje u trenutku prijave na natječaj)

- korisnik je dužan minimalno 50% iznosa potpore utrošiti na aktivnosti koje će pridonijeti povećanju SO od najmanje 25% i aktivnosti kojima će doprinijeti obnovljivim izvorima energije (sunce, biomasa) i/ili digitalizaciji pri čemu se proizvedena energija i/ili digitalizacija mora koristiti u svrhu proizvodnje proizvoda

- sva mehanizacija, strojevi i oprema koju korisnik planira nabaviti mora biti nova (npr. kupnja rabljenog traktora nije dozvoljena)

- za nabavu mehanizacije (npr. traktor) i traktorskih priključaka korisnik može utrošiti max 50% iznosa potpore

- minimalna površina u slučaju podizanja plastenika, staklenika i vinograda iznosi 50 m2

- jedan korisnik u cijelom programskom razdoblju 2014. - 2020. (uključujući prijelazno razdoblje) može samo jednom ostvariti potporu na natječaju za tip Operacije 6.3.1. i sukladnom LAG natječaju

- vrijeme provedbe projekta (realizacije aktivnosti navedenih u poslovnom planu) je 24 mjeseca od dana sklapanja ugovora o financiranju, ali ne kasnije od 30. lipnja 2025. godine

- vrijeme kontrole projekta je 36 mjeseci od dana konačne isplate

OBVEZE KORISNIKA U RAZDOBLJU TRI GODINE OD KONAČNE ISPLATE:

- korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika

- korisnik ne smije smanjiti ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva temeljem koje je ostvario pravo na konačnu isplatu potpore (ekonomska veličina iz potvrde o ekonomskoj veličini koja će se priložiti prilikom podnošenja zahtjeva za konačnu isplatu/drugu ratu)

PRIJAVA NA NATJEČAJ I NAŠE USLUGE

Na natječaju za tip Operacije 6.3.1. nudimo usluge izrade projektne dokumentacije i prijave na natječaj, te usluge vođenja (provedbe) projekta.

Više o navedenim uslugama saznajte OVDJE

Ukupna cijena konzultantskih usluga izrade i provedbe projekta iznosi 7.500,00 kn.

Prilikom izrade prijave naplaćuje se akontacija za izradu prijave u iznosu od 1.500,00 kn - 3.750,00 kn (ovisi o broju bodova koje prijava ostvaruje), dok se preostali iznos od ukupne cijene konzultantskih usluga naplaćuje nakon odobrenja financiranja.

Usluge izrade projektne dokumentacije i prijave na natječaj smatraju se prihvatljivim troškom i iste je moguće u punom iznosu (3.750,00 kn) financirati iz odobrene potpore.

Usluge vođenja (provedbe) projekta nisu prihvatljiv trošak na navedenom natječaju i trošak istih u slučaju odobrenja potpore u potpunosti snosi prijavitelj.

Ukoliko ste zainteresirani za poslovnu suradnju na navedenom natječaju OVDJE ispunite obrazac za dostavu podataka kako bismo izvršili provjeru prihvatljivosti i napravili izračun mogućeg broja bodova.

Na zadnjim objavljenim natječajima za tip Operacije 6.3.1. i 6.1.1., putem Programa ruralnog razvoja RH i LAG-a, imamo 100% odobrenja prijavljenih projekata!

Više o našim poslovnim uspjesima saznajte OVDJE