Natječaj za tip operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

2021-10-13

Bespovratnih 15.000 EUR iz EU fondova za mala poljoprivredna gospodarstava s ekonomskom veličinom u rasponu od 2.000 EUR do 7.999 EUR.

NATJEČAJ ZA TIP OPERACIJE 6.3.1. "POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA"

UKUPNA ALOKACIJA: 112.500.000,00 HRK

IZNOS POTPORE: 15.000 EUR

BROJ POTPORA ZA DODJELU: 997

INTENZITET POTPORE: 100%

VRIJEME ZAPRIMANJA PRIJAVA NA NATJEČAJ: ZATVORENO

PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA, PROJEKTA I OSTALO:

- prihvatljivi prijavitelji: samoopskrbno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,  obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt kojem je poljoprivreda pretežita djelatnost upisana u obrtnom registru, trgovačko društvo kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku, zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

- prihvatljivi prijavitelji moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednika

- prihvatljivi prijavitelji moraju posjedovati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva u rasponu od 2.000 EUR do 7.999 EUR

- prihvatljivi prijavitelji moraju imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske (dokazuje se potvrdom Porezne uprave)

- prihvatljive aktivnosti (troškovi): kupnja domaćih životinja, podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta, kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva, konzultantski troškovi

- sve aktivnosti iz poslovnog plana moraju se provoditi na području Republike Hrvatske

- provedba aktivnosti navedenih u poslovnom planu ne smije započeti prije podnošenja zahtjeva za potporu

ŠTO JE POTREBNO ZNATI PRIJE DONOŠENJA ODLUKE O PRIJAVI NA NATJEČAJ?!?

- isplata potpore korisniku vrši se u dvije rate:

1. rata (50%): avansno nakon sklapanja ugovora o financiranju 

2. rata (50%): nakon provedenih (izvršenih) SVIH aktivnosti prikazanih u poslovnom planu podnosi se zahtjev za isplatu konačne rate uz koji se prilažu računi/ugovori i drugi dokazi o provedbi aktivnosti navedenih u poslovnom planu

- korisnik je dužan putem poslovnog plana definirati ulaganje u jedan od prihvatljivih sektora: stočarstvo, voće i/ili povrće, ratarstvo. Nije dozvoljeno ulaganje u: cvijeće, gljive, sjeme i sadni materijal, rasadnike i puževe

- korisnik je dužan povećati SO najmanje 25% u odnosu na veličinu SO iz dostavljene potvrde o ekonomskoj veličini (povećanje ekonomske veličine od min 25% u odnosu na stanje u trenutku prijave na natječaj)

- korisnik je dužan minimalno 50% iznosa potpore utrošiti na aktivnosti koje će pridonijeti povećanju SO od najmanje 25% i aktivnosti kojima će doprinijeti obnovljivim izvorima energije (sunce, biomasa) i/ili digitalizaciji

- sva mehanizacija, strojevi i oprema moraju biti novi (npr. kupnja rabljenog traktora nije dozvoljena)

- minimalna površina u slučaju podizanja plastenika, staklenika i vinograda iznosi 50 m2

- jedan korisnik u cijelom programskom razdoblju 2014. - 2020. (uključujući prijelazno razdoblje 2021. - 2021.) može samo jednom ostvariti potporu na natječaju za tip Operacije 6.3.1. i sukladnom LAG natječaju

- vrijeme provedbe projekta (realizacije aktivnosti navedenih u poslovnom planu) je 24 mjeseca od dana sklapanja ugovora o financiranju, ali ne kasnije od 30. lipnja 2025. godine

- vrijeme kontrole projekta je 36 mjeseci od dana konačne isplate

OBVEZE KORISNIKA U RAZDOBLJU TRI GODINE OD KONAČNE ISPLATE:

- korisnik mora ostati upisan u Upisniku poljoprivrednika

- korisnik ne smije smanjiti ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva temeljem koje je ostvario pravo na konačnu isplatu potpore (ekonomska veličina iz potvrde o ekonomskoj veličini koja će se priložiti prilikom podnošenja zahtjeva za konačnu isplatu)

PRIJAVA NA NATJEČAJ I NAŠE USLUGE

Na natječaju za tip Operacije 6.3.1. nudimo usluge izrade projektne dokumentacije i prijave na natječaj, te usluge vođenja (provedbe) projekta.

Više o navedenim uslugama saznajte OVDJE

Ukupna cijena konzultantskih usluga izrade i provedbe projekta iznosi 7.000,00 kn.

Prilikom izrade prijave na natječaj naplaćuje se akontacija za izradu prijave u iznosu od 2.000,00 kn, dok se preostali iznos od ukupne cijene konzultantskih usluga naplaćuje tek nakon odobrenja financiranja.

Ukoliko ste zainteresirani za poslovnu suradnju na navedenom natječaju OVDJE ispunite obrazac za dostavu podataka kako bismo izvršili provjeru prihvatljivosti i napravili izračun mogućeg broja bodova.

Na zadnjim objavljenim natječajima za tip Operacije 6.3.1. i 6.1.1., putem Programa ruralnog razvoja RH i LAG-a, imamo 100% odobrenja prijavljenih projekata!

Više o našim poslovnim uspjesima saznajte OVDJE