PITANJA i ODGOVORI - Podmjera 6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

2020-03-02

Donosimo pregled najčešće postavljenih nam pitanja vezanih uz natječaj za Podmjeru 6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima.

PITANJE: Postovani, zanima me da li je prihvatljiv korisnik za mjeru 6.2.1, OPG cije je sjediste u Županji koje ima preko 5000 stanovnika, a cijeli projekt provodi na zemlji u svom vlasnistvu koje se nalazi u Soljanima koje je u ruralnom području. Radilo bi se o uslugama turizma i apiterapije na pcelinjaku.

ODGOVOR: Prijavitelj prilikom objave natječaja u e-Savjetovanju (14.02.2020.) mora imati sjedište poljoprivrednog gospodarstva u jedinici lokalne samouprave u kojoj će se projekt odvijati ili u susjednoj jedinici lokalne samouprave iz čega proizlazi da su ulaganja prihvatljiva u JLS sjedištu subjekta, kao i u susjednim JLS.

PITANJE: Da li je moguće prijaviti projekt na mjeru 6.4, a da jos nije zatvoren projekt iz mjere 6.2?

ODGOVOR: Navedeno NIJE moguće iz razloga što u Javnom pozivu stoji sljedeće: "Korisnici/nositelji diversificirane djelatnosti u tipu operacije 6.2.1. "Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima" mogu podnijeti Zahtjev za potporu za tip operacije 6.4.1. nakon izvršene konačne isplate potpore za projekt iz tipa operacije 6.2.1"

PITANJE: Dobar dan. Zanima me da li se u tijeku provedbe projekta moze mijenjati nositelj diversificitane djelatnosti ?

ODGOVOR: Projektnom se mora definirati nositelj diversificirane djelatnosti i u slučaju odobrenja potpore ne postoji mogućnost u promatranom razdoblju (5 godina od konačnog izvješća o provedbi) izvršiti promjenu nositelja diversificirane djelatnosti.

PITANJE: Pozdrav, šta u slučaju da nositelj diversificirane djelatnosti u tih 5 godina ide na porodiljni? Zna se da u periodu od 5 god za nositelja treba plaćati doprinose.

ODGOVOR: Javnim pozivom propisano je da nositelj diversificirane djelatnosti kroz 5 godina nakon konačne isplate mora imati plaćene doprinose u subjektu koji je dobio potporu. U Vašem slučaju, kao i slučaju bolovanja i sličnim slučajevima, kriterij je zadovoljen obzirom da se doprinosi i dalje plaćaju bez obzira tko bio konačni uplatitelj doprinosa.

PITANJE: Može li se otvoriti prerada voća(sušenje) i proizvodnja jakih alkoholnih pića od voća ili se može samo jedno od toga raditi? I može li se uzimati rabljena i oprema za preradu voća?

ODGOVOR: Ne postoji mogućnost kombiniranja više prihvatljivih sektor u jednom poslovnom planu. U slučaju ulaganja u proizvodne linije ne postoji obveza kupnje novih stojeva i opreme.

PITANJE: Koliko sam shvatio nije moguce povuci novac na oba natjecaja iz razloga sto sa 6.2 se otvara djelatnost a 6.4 trazi da diverzificirana djelatnost bude minimalno godinu dana "stara".

ODGOVOR: Moguće je, ali ne u isto vrijeme. Nakon primitka konačne isplate (zadnje rate) za 6.2 moguće je prijaviti se na natječaj za 6.4.

PITANJE: Ako bih išao na 6.2.1 mjeru dali moram mjenjati opg u obrt?

ODGOVOR: Dopunska djelatnost koja se može upisati u OPG upisuje se u OPG, a u koliko to nije moguće potrebno je prije isplate prve rate promijeniti oblik subjekta u obrt ili pravnu osobu.

PITANJE: Poštovani...molim Vas...da li nositelj Opg-a...koji je u vojnoj mirovini...prolaskom na natječaju 6.3.1. mjere ulazi u sustav pdv-a...i kakav...a u koji sustav ulazi ako prijavom na mjeru 6.2.1. prođe i na tom natječaju...hvala...lp

ODGOVOR: Granica ulaska u PDV od 01.01.2018 iznosi 300.000 kn. Ukoliko uz potporu na 6.3.1 nemate drugih prihoda, ili ukoliko imate a u ukupnoj sumi s potporom ne prelaze 300.000 kn nećete ući u sustav PDV. No ukoliko do sada niste bili porezni obveznik a s primljenom potporom pređete granicu od 80.500 kn automatizmom postajete porezni obveznik (ulazite u RPO, ne u PDV). Na natječaju za 6.2 ne postoji obveza ulaska u PDV nego u RPO.

PITANJE: Iskopi sikara u poljoprivredno zemljiste dali to tu spada

ODGOVOR: Ukoliko mislite na pružanje usluge krčenja zemljišta - može ići. Može se pokrenuti dopunska djelatnost pružanja usluga u poljoprivredi/šumarstvu i nabaviti mehanizacija za krčenja zemljišta (usluge u poljoprivredi) ili krčenje šuma (usluge u šumarstvu).

PITANJE: Pozdrav, isao bi na ulaganje izgradnje postrojenja za proizvodnju tjestenine. Da li je to prhvatljiva djelatnost? Lp

ODGOVOR: Navedeno bi spadalo u sektor prerade i kao takvo podliježe dodatnom kriteriju - "izlazni proizvod prerade/predmet marketinga, mora biti proizvod koji nije na Popisu poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih dodatkom I. Ugovora o EU". Tjestenina se NE nalazi na navedenom popisu i kao takva može biti predmet prerade prihvatljiv za apliciranje na navedenim natječajima. Uz to morate imati subjekt koji se minimalno 12 mjeseci nalazi u Upisniku poljoprivrednika i ima traženu EV, te zadovoljava sve ostale uvjete propisane Javnim pozivom.

PITANJE: Dali pčelarstvo ulazi u poticaj?

ODGOVOR: U slučaju pokretanja prerade proizvoda prihvatljiva su ulaganja u sve poljoprivredne grane, pa tako i u pčelarstvo.

PITANJE: Mjera 6.2.1 kolikim dijelom se mogu financirati obnovljivi izvori energije- solarni kolektori.?

ODGOVOR: Ulaganje u kupnju solarnih kolektora prihvatljivo je u slučaju projektnih aktivnosti vezanih uz kupnju/građenje/rekonstrukciju objekta. Navedeno nosi dodatne bodove (pozitivan utjecaj na okoliš). Minimalni i max iznos nije propisan Javnim pozivom, a intenzitet je 100% kao i za sve druge prihvatljive aktivnosti.

PITANJE: Da li mi mozete konkretno navesti za sta bi se moglo dobiti jos dotatnih bodova za dodavanjem u poslovni plan aktivnosti koje imaju pozitivan utjecaj na okoliš - 5 bodova dodavanjem u poslovni plan aktivnosti koje utječu na ranjive skupine. Za mjeru 6.2.1

ODGOVOR: Da bi korisnik ostvario bodove po kriteriju "Utjecaj aktivnosti iz poslovnog plana na okoliš" aktivnosti prikazane u poslovnom planu moraju se odnositi na obnovljive izvore i/ili uštedu energije. npr. kupnja i/ili ugradnja solarnih sustava isključivo na građevine (objekte) koje su namijenjene obavljanju nepoljoprivredne aktivnosti. Pod uštedom energije smatra se kupnja i po potrebi ugradnja isključivo novih strojeva i opreme u svrhu obavljanja nepoljoprivredne aktivnosti (kod kupnje kućanskih uređaja boduje se energetski razred A+++). "Utjecaj ulaganja na ranjive skupine" - aktivnosti koje imaju direktan utjecaj na: osobe s invaliditetom, osobe starije životne dobi, starije osobe bez mirovina, samohrane roditelje, branitelje i njihove obitelji, ranjive etničke manjine (Romi), djecu i mladež bez odgovarajuće roditeljske skrbi...

PITANJE: Za mjeru 6.2.1 dali strojevi moraju bit novi il se mogu i polovni uzet..

ODGOVOR: Javnim pozivom propisana je obveza kupnje novih stroje i opreme, izuzev ulaganja u sektor prerade i nabave proizvodne linije.

PITANJE: Mora li biti već postojeća prijavljena prerada pa se ide u nadogradnju / proširivanje kapaciteta ili se može graditi / opremati prerada od nule?

ODGOVOR: Ukoliko dopunska djelatnost nije pokrenuta unutar subjekta postoji mogućnost prijave na Operaciju 6.2 koja je namijenjena upravo za pokretanje poslovanje, a ukoliko je dopunska djelatnost već pokrenuta unutar subjekta onda onda postoji mogućnost prijave na Operaciju 6.4 koje je namijenjena "širenju" poslovanja. Aktivnosti građenja/nadogradnje/adaptacije/renoviranja sa ili bez opremanja objekta prihvatljive su na oba natječaja.

PITANJE: Kakva je situacija sa nabavkom destilerije?

ODGOVOR: Prihvatljivo ulaganja ukoliko izlazni proizvod prerade nije obuhvaćen Prilogom I Ugovora s EU, te ukoliko prijavitelj zadovoljava sve ostaje propisane uvjete prihvatljivosti.

PITANJE: Dali u mjeru 6.2.1 spada podizanje plastenika? Hvala

ODGOVOR: Natječaj je za nepoljoprivredne sektore. Nije moguće ostvariti financiranje primarne poljoprivredne proizvodnje.

PITANJE: Ljepi pozdrav! Zanima me dali se to moze odnositi na krojacki salon, dakle izdrada i sivanje posteljine i ostalih tekstilnih kućanskih potrepština?

ODGOVOR: Navedeno je prihvatljivo ulaganje, uz pretpostavku da zadovoljavate uvjete prihvatljivosti prijavitelja. Morate imati subjekt koji je minimalno 12 mjeseci upisan u upisnik poljoprivrednika i koji je u rasponu tražene ekonomske veličine.

PITANJE: Gdje da saznam ekonomsku veličinu svog OPG?
ODGOVOR: Djelatnici savjetodavne službe Ministarstva poljoprivrede jedini su ovlašteni računati i izdavati potvrdu o EV.
PITANJE: Mogu li kupiti kombajn putem natječaja?
ODGOVOR: Kupnja kombajna prihvatljiva je aktivnost na oba natječaja ukoliko se ide na sektor pružanja usluga u poljoprivredi.
PITANJE: Ako mi se odobri potpora koliko dugo moram držati otvoren OPG?
ODGOVOR: U slučaju odobrenja potpore promatrano razdoblje je 5 godina od dana konačne isplate.
PITANJE: Mogu li se javiti ako sam nositelj OPG a u mirovini sam?
ODGOVOR: Navedeno je moguće, no u tome slučaju kao nositelja dopunske djelatnosti potrebno je postaviti nekog drugog člana OPG koji nakon odobrenja potpore ima mogućnost zaposlenja u OPG. Ukoliko navedeno nije moguće za nositelja dopunske djelatnosti postavlja se umirovljenih koji je nositelj OPG, a kriterij otvaranja radnog mjesta zadovoljava se zaposljenjem osobe "izvan" OPG-a.
PITANJE: Mogu li putem natječaja kupiti: malčer, frezu, cisternu za gnoj i kombajn.
ODGOVOR: Navedeno je moguće nabaviti putem natječaja ukoliko se ide na sektor pružanja usluga u poljoprivredi.
PITANJE: Moram li se zaposliti u OPG i ako da koliko dugo?
ODGOVOR: U slučaju odobrenja potpore nositelj dopunske djelatnosti ima obvezu zaposlenja u OPG na rok od 5 godina od dana konačne isplate. Zaposljenje mora biti na puno radno vrijeme. 
PITANJE: Planiram putem natječaja 6.2.1. investirati u gradnju ruralne kuće za odmor u Lici no građevinska dozvola i projekt izgradnje su mi u fazi izrade mogu li se javiti na natječaj?
ODGOVOR: U slučaju ulaganja u građenje prijavitelj u trenutku izrade projektne prijave mora imati izrađen minimalno idejni projekt/idejno rješenje.  
PITANJE: Može li se Vaš trošak financirati putem natječaja?
ODGOVOR: Da, konzultantski troškovi prihvatljiv su troška financiranja na oba natječaja.  
PITANJE: Mogli li putem mjere 6.2.1. ostvariti bespovratnu potporu za nabavu kućica na drvetu za robinzonski turizam.
ODGOVOR: Za navedeno je moguće ostvariti bespovratno financiranje putem oba natječaja.
PITANJE: Niste naveli koji je minimalni iznos koji se može tražiti na natječaju 6.2.
ODGOVOR: Iznos potpore na natječaju 6.2.1 je 50.000,00 EUR. Potpora je fiksa, što znači da je to ujedino i min i max iznos potpore koji se može ostvariti.
PITANJE: Koliko dugo moram imati OPG da se mogu javiti za turizam?
ODGOVOR: Minimalni rok upisa subjekta u upisnik poljoprivrednika na oba natječaja je 12 mjeseci.
PITANJE: Prijavio bi se na 6.4.1. i prema troškovniku iznos radova je 3.500.000,00 kn. Koliki iznos bespovratnog financiranja mogu ostaviti putem natječaja?

ODGOVOR: U vašem slučaju max iznos potpore koji možete ostvariti je 200.000 EUR.
PITANJE: Ako bih pokrenula preradu voća na OPG što bih sve mogla kupiti putem natječaja 6.2.1.
ODGOVOR: U vašem slučaju mogli biste investirati u npr. građenje i opremanje objekta za preradu, nabavu strojeva i opreme za preradu proizvoda, itd...