OP4.1.1. Ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu

2022-10-31

Bespovratna potpora u iznosu do 100.000 EUR-a za ulaganje u sustave za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu s ciljem učinkovitijeg korištenja prirodnih resursa i očuvanja okoliša. 

OSNOVNE INFORMACIJE

Alokacija sredstava: 63.500.000,00 HRK

Iznos potpore: 5.000 EUR - 100.000 EUR

Intenzitet potpore: do 70%

Vrijeme zaprimanja prijava: od 11. studenog 2022. godine od 12:00 sati do 29. prosinca 2022. godine do 12:00 sati

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI

Prihvatljivi prijavitelji

1. fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

2. proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

Fizička osoba prijavitelj (OPG, obrt)

U trenutku prijave na natječaj nositelj OPG/obrtnik mora zadovoljavati sljedeće uvjete:

- min 12 mjeseci u kontinuitetu biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu i kraće ali ne nakon objave Nacrta natječaja na e -savjetovanju) 

- min 12 mjeseci u kontinuitetu plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje (po bilo kojoj osnovi), izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu i kraće ali ne nakon objave Nacrta natječaja na e -savjetovanju te umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose

Pravna osoba prijavitelj i proizvođačka organizacija 

U trenutku prijave na natječaj moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

- pravne osobe moraju imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje

- proizvođačke organizacije i mladi poljoprivrednika mora imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu 

Ekonomska veličina

- najmanje 6.000 EUR -a SO u slučaju ulaganja u sektore voća (uključujući vinovu lozu i masline), povrća, cvijeća i ukrasnog bilja,

- najmanje 8.000 EUR -a SO u slučaju ulaganja u ostale sektore 

Prihvatljivi troškovi 

1. lokalizirano navodnjavanje - kap po kap (podzemno i podpovršinsko) i mikrorasprskivači

2. navodnjavanje iz zraka kišenjem i/ili navodnjavanje (samohodnim) sektorskim rasprskivačima

3. samostalno ulaganje u sustave za crpljenje i dovod vode

4. samostalno ulaganje u automatizaciju sustava za navodnjavanje

5. opći troškovi 

6. Nematerijalni troškovi 

Ukoliko su Vam potrebne usluge stručnjaka u vezi izrade prijave na natječaj s povjerenjem nam se obratite!