NAJAVA - OP6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

2022-10-26

Bespovratna potpora u iznosu do 200.000 EUR-a za razvoj postojećih nepoljoprivrednih djelatnosti unutar poljoprivrednog subjekta (OPG-a, obrt-a, pravne osobe)

OSNOVNE INFORMACIJE

Alokacija sredstava: 

Iznos potpore: 3.500 EUR - 200.000 EUR

Intenzitet potpore: 70%

Vrijeme objave natječaja: 4. kvartal 2022. godine

Vrijeme zaprimanja prijava: 

Zainteresirane za prijavu na natječaj mogu ispuniti naš obrazac za dostavu podatka! Za ispunjavanje Obrasca kliknite OVDJE!

Prihvatljivi prijavitelji:

1. Fizička osoba (OPG, obrt) 

U trenutku prijave na natječaj mora zadovoljavati sljedeće uvjete:

- min 12 mjeseci biti upisan u Upisnik poljoprivrednika 

- min 12 mjeseci biti upisan u RPO i Upisnik dopunskih djelatnosti 

- imati min 1 zaposlenu osobu u godini koja prethodi godini prijave na natječaj

2. Pravna osoba (doo, jdoo)

U trenutku prijave na natječaj mora zadovoljavati sljedeće uvjete: 

- min 12 mjeseci biti upisan u Upisnik poljoprivrednika

- min 12 mjeseci baviti se djelatnošću koja je predmet prijave na natječaj 

- imati min 1 osobu zaposlenu za puno radno vrijeme prema zadnjem odobrenom godišnjem financijskom izvještaju (GFI-POD)

Prihvatljivi sektori za ulaganje:

a) sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda

b) sektor pružanja usluga u ruralnim područjima:

- usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima

- usluge u društvenim djelatnostima

- intelektualne usluge

c) sektor turizma u ruralnom području

d) sektor tradicijskih i umjetničkih obrta

Prihvatljivi troškovi:

- građenje/rekonstrukcija objekta

- opremanje objekata

- nabava strojeva, opreme, vozila 

- računalna oprema uključujući računalni softver

- nabava kratkotrajne imovine, licenci ili patenata

- troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanta