NAJAVA NATJEČAJA - 6.4.1. "Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima" 

2021-08-08

Bespovratna potpora u iznosu do 200.000 EUR-a po korisniku za razvoj postojećih nepoljoprivrednih djelatnosti unutar poljoprivrednog subjekta (OPG, obrt, pravna osoba).

OSNOVNE INFORMACIJE

Alokacija sredstava: 

Iznos potpore: 3.500 EUR - 200.000 EUR

Intenzitet potpore: 70%

Vrijeme objave natječaja: 4. kvartal 2021. godine

Vrijeme zaprimanja prijava: 

Zainteresirane za prijavu na natječaj pozivamo da ispune naš obrazac za dostavu podatka! Za ispunjavanje Obrasca kliknite OVDJE!

Prihvatljivi prijavitelji:

1. OPG, 2. OBRT, 3. Pravna osoba

Prihvatljivi sektori:

a) sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda

b) sektor pružanja usluga u ruralnim područjima:

- usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima

- usluge u društvenim djelatnostima

- intelektualne usluge

c) sektor turizma u ruralnom području

d) sektor tradicijskih i umjetničkih obrta

Prihvatljiva ulaganja:

- građenje, rekonstrukcija i/ili opremanje objekata

- nabava strojeva, opreme, vozila 

- računalna oprema uključujući računalni softver

- nabava kratkotrajne imovine, licenci ili patenata

- troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata 

Poslovna suradnja i konzultantski troškovi:

Poslovni odnos definirana se ugovorom o poslovnoj suradnji, a naša usluga obuhvaća konzultantske usluge u fazi izrade projektne prijave i konzultantske usluge u fazi provedbe projekta:

1. konzultantske usluge u fazi izrade projektne prijave

- konzultantsko savjetovanje u fazi izrade prijave

- izrada i/ili verificiranje AGRONET korisničkog računa

- izrada poslovnog plana

- izrada tablice troškova

- izrada plana nabave

- izrada obveznih priloga

- prikupljanje i obrada dodatne dokumentacija

- izrada AGRONET Zahtjeva za potporu

- apliciranje prijave putem AGRONET sustava

- praćenje evaluacije prijave po fazama i izvještavanje prijavitelja o rezultatima evaluacije

2. konzultantske usluge u fazi provedbe projekta

- upravljanje i praćenje provedbe projekta

- konzultantsko savjetovanje u fazi provedbe projekta

- izrada periodičkih izvještaja o napretku provedbe projekta

- izrada zahtjeva za isplatu rata/predujma

- izrada provedbenih dokumenata

- izrada završnog izvješća

- izrada elaborata evaluacije postignutih rezultata

- izrada zahtjeva za konačnu isplatu 

Napomena! Konzultantski troškovi prihvatljiv su trošak na navedenom natječaju!

Povezana objava: Natječaj za tip Operacije 6.2.1. "Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti" (NAJAVA)