Operacija 4.4.1. Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša (najava natječaja)

2023-01-11

Bespovratna potpora u iznosu do 100.000 EUR-a po korisniku za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena

OP4.4.1. Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša 

STATUS: nacrt natječaja u e-savjetovanju

UKUPNA ALOKACIJA: 5.900.000,00 EUR

IZNOS POTPORE: 400,00 - 100.000,00 EUR

INTENZITET POTPORE: 100%

VRIJEME OBJAVE: 1. kvartal 2023. godine

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

- poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika 

- javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode ili 

- udruge koje se bave zaštitom i očuvanjem materijalnih kulturnih dobara, zaštite okoliša i prirode registrirane u skladu s nacionalnim zakonodavstvom

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

1. Kupnja električnog pastira s pripadajućom opremom u području rasprostranjenosti velikih zvjeri i otoka

Najviši iznos potpore: 6,39 EUR/m - kupnja električnog pastira s pripadajućom opremom u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri

Najviši iznos potpore: 7,56 EUR/m - kupnja električnog pastira s pripadajućom opremom za otoke

2. Kupnja autohtonog pastirskog psa (tornjaka) u području rasprostranjenosti velikih zvjeri i otoka

Najviši iznos potpore: 464,53 EUR/kom  

3. Izgradnja novih (jednostavnih) i obnova postojećih nastamba za stoku u području rasprostranjenosti velikih zvjeri

Najviši iznos potpore prema vrsti građevnog materijala od kojih će nastamba biti izgrađena:

- zidana nastamba - 170,89 EUR/m2

- drveno-betonska nastamba - 116,48 EUR/m2

- čelično-betonska nastamba - 181,63 EUR/m2 

4. Kupnja poljoprivrednog zemljišta (za realizaciju projekta - izgradnja nastambe)

5. Opći troškovi (konzultantski troškovi, troškovi projektno - tehničke dokumentacije, geodetski troškovi, troškovi nadzora)

Ukoliko su Vam potrebne usluge stručnjaka u vezi izrade prijave na natječaj s povjerenjem nam se obratite!