NAJAVA - OP4.4.1. Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša 

2022-10-25

Bespovratna potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena

ALOKACIJA SREDSTAVA: 

IZNOS POTPORE: 400,00 - 150.000,00 EUR

INTENZITET POTPORE: 100%

VRIJEME OBJAVE: 4. kvartal 2022. godine

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

- poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika 

- javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode ili 

- udruge koje se bave zaštitom i očuvanjem materijalnih kulturnih dobara, zaštite okoliša i prirode registrirane u skladu s nacionalnim zakonodavstvom

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

1. ulaganje u građenje terasastih parcela i/ili (vanjskih) suhozida 

Provodi se na području gdje su terasaste parcele ili suhozidi tradicionalno prisutni (Dubrovačko - neretvanska, Istarska, Ličko - senjska, Splitsko -dalmatinska, Šibensko -kninska, Primorsko - goranska i Zadarska županija).

2. ulaganje u kupnju električnog pastira s pripadajućom opremom i/ili autohtonog pastirskog psa (tornjaka) u svrhu uzgoja/držanja stoke/pčelinjih zajednica 

Provodi se isključivo na području rasprostranjenosti velikih zvijeri!

3. ulaganje u sadnju živica

4. uklanjanje invazivnih stranih vrsta s poljoprivrednog zemljišta na jednokratnoj osnovi 

5. izgradnja novih (jednostavnih) nastamba za stoku 

Provodi se isključivo na području rasprostranjenosti velikih zvijeri! 

6. ulaganje u obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke 

7. kupnja poljoprivrednog zemljišta

8. konzultantski troškovi izrade prijave na natječaj

VRIJEME ZAPRIMANJA PRIJAVA: 

Ukoliko su Vam potrebne usluge stručnjaka u vezi izrade prijave na natječaj s povjerenjem nam se obratite na info@novi-projekt.com ili putem fb stranice.