LAG NATJEČAJI - 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

2021-06-05

Potpora razvoju poslovanja malih poljoprivrednih gospodarstva u iznosu od 15.000 EUR-a (u potpunosti financirana iz fondova EU) putem LAG natječaja

IZNOS POTPORE: 15.000,00 EUR-a

INTENZITET POTPORE: 100%

Korisnici potpore: OPG/SOPG, te obrt/trgovačko društvo/zadruga registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti koji posjeduju ekonomsku veličinu u rasponu 2.000 - 7.999 EUR

Prihvatljive aktivnosti:

  • kupnju domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja
  • kupnju, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga II. Ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
  • kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta
  • kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
  • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
  • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
  • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
  • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade
  • operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva

Uvjeti prihvatljivosti prijavitelja:

1. prijavitelj u trenutku objave natječaja mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika

2. prijavitelj u trenutku objave natječaja mora posjedovati traženu ekonomsku veličinu gospodarstva

3. prijavitelj prilikom podnošenja prijave na natječaj mora imati podmirene obveze prema državnom proračunu RH

Isplata potpore:

1. rata (7.500 EUR-a) - nakon sklapanja ugovora o financiranju 

2. rata (7.500 EUR-a) - nakon realizacije poslovnog plana u cijelosti