Natječaj LAG-a VALLIS COLAPIS „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ (istovjetan OP6.3.1. iz PRR-a)

2021-10-05

STATUS NATJEČAJA: OTVORENO

Prihvatljiva područja: gradovi Karlovac, Duga Resa i Ozalj, te općine Draganić, Kamanje, Krašić, Kravarsko, Lasinja, Netretić, Pisarovina, Pokupsko, Ribnik, Žakanje, Žumberak

Raspoloživo sredstava: 3.964.747,50 HRK

Iznos potpore: 113.278,50 HRK

Sufinanciranje: 100%

Korisnici potpore: Samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva/obiteljska poljoprivredna gospodarstva/obrti registrirani za poljoprivrednu djelatnost/trgovačka društva registrirana za poljoprivrednu djelatnost/zadruge koje posjeduju EV u rasponu 2.000 - 7.999 EUR-a

Vrijeme zaprimanja prijava na natječaj: 18.10.2021. - 19.11.2021.

Prihvatljive aktivnosti:

  • kupnju domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja
  • kupnju, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga II. Ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
  • kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta
  • kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
  • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
  • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
  • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
  • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade
  • operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva

Napomena: Subjekti koji su ostvarili potporu na nacionalnom natječaju iz Programa ruralnog razvoja RH za tip operacije 6.3.1. nisu prihvatljivi prijavitelji!

Ukoliko su Vam potrebne konzultantske usluge izrade prijave na natječaj s povjerenjem nam se obratite na info@novi-projekt.com ili putem fb stranice.