JLS SAVJETODAVNO KONZULTANTSKI PAKETI

2020-01-01

Čelnik JLS ugovaranjem našeg JLS paketa svojoj JLS, te fizičkim i pravnim osobama s svoga teritorija osigurava redovna izvještavanja o svim dostupnim natječajima za bespovratna sredstva, te pristup konzultantskim savjetima koji za cilj imaju olakšati prijavu na natječaje i uvećati izglede za odobrenje potpora.

Informacija je valuta budućnosti, a da bi bila korisna te stvorila dodatnu vrijednosti i konkurentsku prednost mora biti pravovremena i točna!

JLS KONZULTANTSKO SAVJETODAVNI PAKETI

Usluge obuhvaćene "EU FONDOVI" paketima pružaju se ugovaratelju paketa (JLS), njegovim proračunskim korisnicima i gospodarskim subjektima s područja JLS ugovaratelja paketa (MSP), a uslugama su obuhvaćeni natječaji turističkog i poljoprivrednog sektora, drvne industrije, te natječaji namijenjeni JLS-u

EU FONDOVI OSNOVNI PAKET

Ugovaratelj paketa: JLS

Krajnji korisnik usluga: JLS

Usluge obuhvaćene paketom:

Telefonsko savjetovanje JLS: x   

E-mail savjetovanje JLS : x

JLS natječaji izvještavanje:✔  

MSP - HR natječaji izvještavanje:✔

MSP - EU natječaji izvještavanje:✔  

JLS natječaji provjera prihvatljivosti: x

JLS natječaji izračun broja bodova: x 

MSP - HR/EU natječaji provjera prihvatljivosti: x

MSP natječaji izračun broja bodova: x  

E-mail savjetovanje MSP: x 

Minimalni rok ugovaranja - 12 mjeseci

Naknada za korištenje paketa: na upit

EU FONDOVI SREDNJI PAKET

Ugovaratelj paketa: JLS

Krajnji korisnik usluga: JLS

Usluge obuhvaćene paketom: 

Telefonsko savjetovanje JLS:✔  

E-mail savjetovanje JLS :✔

JLS natječaji izvještavanje:✔

MSP - HR natječaji izvještavanje:✔ 

MSP - EU natječaji izvještavanje:✔ 

JLS natječaji provjera prihvatljivosti:✔

JLS natječaji izračun broja bodova:✔    

MSP - HR/EU natječaji provjera prihvatljivosti: x

MSP natječaji izračun broja bodova: x  

E-mail savjetovanje MSP: x  

Minimalni rok ugovaranja - 12 mjeseci

Naknada za korištenje paketa: na upit

EU FONDOVI VELIKI PAKET

Ugovaratelj paketa: JLS

Krajnji korisnik usluga: JLS i MSP

Usluge obuhvaćene paketom: 

Telefonsko savjetovanje JLS:✔  

E-mail savjetovanje JLS :✔ 

JLS natječaji izvještavanje:✔

MSP - HR natječaji izvještavanje:✔

MSP - EU natječaji izvještavanje:✔

JLS natječaji provjera prihvatljivosti:✔ 

JLS natječaji izračun broja bodova:✔  

MSP - HR/EU natječaji provjera prihvatljivosti:✔

MSP natječaji izračun broja bodova:✔   

E-mail savjetovanje MSP:✔

Minimalni rok ugovaranja - 12 mjeseci

Naknada za korištenje paketa: 

Ovisno o broju MSP-a s područja JLS-a koji će biti obuhvaćeni paketom

Napomene uz JLS pakete:

- Savjetovanja JLS/MSP

Obuhvaćeno: konzultantski savjeti i mišljenja u vezi otvorenih natječaja i natječaja u najavi, te bespovratnog financiranja putem fondova EU i nacionalnih izvora financiranja

- Savjetovanja osobna JLS (u prostorijama ugovaratelja paketa)

Moguće ugovoriti isključivo u trenutku objave natječaja. Ugovara se izvan paketa prema Cjeniku usluga, a u slučaju ugovaranja izrade prijave na natječaj JLS snosi samo putne troškove i po potrebi troškove smještaja konzultanta. 

- HR natječaji

Obuhvaćeno: županijske i državne potpore

- EU natječaji

Obuhvaćeno: potpore iz Programa ruralnog razvoja RH, potpore iz OP za Pomorstvo i ribarstvo, potpore iz OP Konkurentnost i kohezija, potpore iz OP Učinkoviti ljudski potencijali, LAG potpore, potpore iz Vinske omotnice i Programa zajedničke organizacije tržišta, ostale potpore Ministarstva turizma i Ministarstva poljoprivrede

JLS paketi ne obuhvaćaju izradu projektnih prijava za prijavu na natječaje. Navedena konzultantska usluga ugovara se na zahtjev ugovaratelja paketa i po cijeni usluga iz Cjenika usluga konzultantske tvrtke Novi Projekt Consulting d.o.o koji je važeći u trenutku ugovaranja usluge.

Konzultantska tvrtka Novi Projekt Consulting d.o.o. garantira ugovaratelju paketa preuzimanje izrade projektne prijave za prijavu na natječaj namijenjen JLS ukoliko JLS ugovaratelj paketa iskaže interes za navedenom uslugom!