JLS SAVJETODAVNO KONZULTANTSKI PAKETI

2020-01-01

Čelnik JLS ugovaranjem našeg JLS paketa svojoj JLS, te fizičkim i pravnim osobama s svoga teritorija osigurava redovna izvještavanja o svim dostupnim natječajima za bespovratna sredstva, te pristup konzultantskim savjetima koji za cilj imaju olakšati prijavu na natječaje i uvećati izglede za odobrenje potpora.

Informacija je valuta budućnosti, a da bi bila korisna te stvorila dodatnu vrijednosti i konkurentsku prednost mora biti pravovremena i točna!

JLS KONZULTANTSKO SAVJETODAVNI PAKETI

Usluge obuhvaćene "EU FONDOVI" paketima pružaju se ugovaratelju paketa (JLS), njegovim proračunskim korisnicima i gospodarskim subjektima s područja JLS ugovaratelja paketa

              EU FONDOVI MALI PAKET

Savjetovanje na daljinu:✔

Savjetovanje osobno: x

(mjesečni broj termina: 0) 

HR natječaji izvještavanje:✔

HR natječaji priprema:✔

EU natječaji izvještavanje:✔

EU natječaji priprema:✔

Minimalni rok ugovaranja: 12 mjeseci

Naknada za korištenje paketa:

2.000,00 kn/mjesečno

         EU FONDOVI SREDNJI PAKET

Savjetovanje na daljinu:✔

Savjetovanje osobno:✔

(mjesečni broj termina: 1) 

HR natječaji izvještavanje:✔

HR natječaji priprema:✔

EU natječaji izvještavanje:✔

EU natječaji priprema:✔

Minimalni rok ugovaranja: 1 mjeseci

Naknada za korištenje paketa:  

4.000,00 kn/mjesečno

            EU FONDOVI VELIKI PAKET

Savjetovanje na daljinu:✔

Savjetovanje osobno:✔

(mjesečni broj termina: 2)

HR natječaji izvještavanje:✔

HR natječaji priprema:✔

EU natječaji izvještavanje:✔

EU natječaji priprema:✔

Minimalni rok ugovaranja: 4 mjeseci

Naknada za korištenje paketa:

 2.500,00 kn/mjesečno

Ukoliko ste zainteresirani za neki od navedenih konzultantskih paketa kontaktirajte nas na info@novi-projekt.com

Napomene uz JLS pakete:

- savjetovanja na daljinu: e-mail i telefonska savjetovanja. Obuhvaćeno: konzultantski savjeti i mišljenja u vezi bespovratnog financiranja putem fondova EU i nacionalnih izvora financiranja

- savjetovanja osobna: održavaju se isključivo u prostorijama JLS Ugovaratelja paketa. Obuhvaćeno: savjetovanje u vezi teksta Javnih poziva natječaja; provjera prihvatljivosti prijavitelja, troškova i aktivnosti; izrada simulacije bodovanja prijave; ostali konzultantski upiti

- HR natječaji: županijske i državne potpore

- EU natječaji: potpore iz Programa ruralnog razvoja RH, potpore iz OP za Pomorstvo i ribarstvo, potpore iz OP Konkurentnost i kohezija, potpore iz OP Učinkoviti ljudski potencijali, LAG potpore, potpore iz Vinske omotnice i Programa zajedničke organizacije tržišta

- HR/EU natječaji priprema - priprema zainteresiranih prijavitelja za prijavu na natječaje

JLS paketi ne obuhvaćaju izradu projektnih prijava za prijavu na natječaje. Navedena konzultantska usluga ugovara se na zahtjev korisnika paketa i po cijeni usluga iz Cjenika usluga konzultantske tvrtke Novi Projekt Consulting d.o.o koji je važeći u trenutku ugovaranja usluge.