EU FONDOVI i NACIONALNI POTICAJI

2019-12-02

Mogućnost financiranja projekta putem bespovratnih sredstava iz EU fondova i nacionalnih izvora financiranja veća je nego ikada, no ključ uspjeha stručna je pomoć prilikom izrade projektne dokumentacije i provedbe projekta. 

PRIPREMA PROJEKTA za financiranje iz fondova EU i nacionalnih izvora financiranja

Analiziramo Vašu projektnu ideju, provjeravamo njenu prihvatljivost za prijavu na natječaj, te je po potrebi oplemenjujemo projektnim aktivnostima koje će je učiniti prihvatljivijom za bespovratno financiranje putem natječaja fondova EU i nacionalnih izvora financiranja.

PROVEDBA PROJEKTA financiranog iz fondova EU i nacionalnih izvora financiranja

Izrađujemo periodička izvješća o napretku provedbe projekta, zahtjeve za isplatu rata/predujmova, elaborate evaluacije postignutih rezultata, završna izvješća i zahtjeve za konačnu isplatu i sve ostale provedbene dokumente za Projekte kojima je odobreno bespovratno financiranje putem natječaja fondova EU i nacionalnih izvora financiranja.

Ukoliko Vam je potrebna stručna pomoć javite nam se na info@novi-projekt.com.