265 milijuna kuna bespovratnih potpora putem Mjere 6 za male OPG i mlade poljoprivrednike

2021-08-16

112,5 milijuna kuna bespovratne potpore za razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava (6.3.1.) i 152,5 milijuna kuna bespovratne potpore za mlade poljoprivrednike (6.1.1.)

OSNOVNE INFORMACIJE

ALOKACIJA SREDSTAVA:

112.500.000,00 kn (OP6.3.1.)

152.500.000,00 kn (OP6.1.1.)

IZNOS POTPORE: 

15.000,00 EUR (OP6.3.1.)

50.000,00 EUR/20.000 EUR (OP6.1.1.)

INTENZITET POTPORE: 100% (oba natječaja)

VRIJEME OBJAVE: rujan 2021. (oba natječaja)

Uvjeti prihvatljivosti (OP6.3.1.):

1. prijavitelj u trenutku objave natječaja mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika

2. prijavitelj u trenutku objave natječaja mora posjedovati traženu ekonomsku veličinu gospodarstva (2.000 - 7.999 EUR)

3. prijavitelj prilikom podnošenja prijave na natječaj mora imati podmirene obveze prema državnom proračunu RH

Uvjeti prihvatljivosti (OP6.1.1.):

1. prijavitelj je mladi poljoprivrednik stariji od 18 i mlađi od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja zahtjeva za potporu

2. mladi poljoprivrednik je po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljen kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva (ali ne duže od 24 mjeseca prije podnošenja zahtjeva za potporu) ili još nije postavljen kao nositelj/odgovorna osoba ali će to postati najkasnije kod podnošenja zahtjeva za isplatu prve rate i ne kasnije od tri mjeseca od dana sklapanja Ugovora o financiranju

2. prijavitelj u trenutku objave natječaja mora posjedovati traženu ekonomsku veličinu gospodarstva (8.000 - 49.999 EUR)

3. prijavitelj prilikom podnošenja prijave na natječaj mora imati podmirene obveze prema državnom proračunu RH

Isplata potpore (OP6.3.1.):

1. rata - 50% nakon sklapanja Ugovora o financiranju

2. rata - 50% nakon realizacije svih aktivnosti navedenih u poslovnom planu (korisnik mora iz vlastitih sredstava osigurati 50% iznosa potpore koji će mu biti vraćen nakon realizacije poslovnog plana u cijelosti i podnošenja zahtjeva za konačnu isplatu)

Isplata potpore (OP6.1.1.): 

1. rata - 70% nakon sklapanja Ugovora o financiranju

2. rata - 30% nakon realizacije svih aktivnosti navedenih u poslovnom planu (korisnik mora iz vlastitih sredstava osigurati 30% iznosa potpore koji će mu biti vraćen nakon realizacije poslovnog plana u cijelosti i podnošenja zahtjeva za konačnu isplatu)

Prihvatljive aktivnosti (oba natječaja):

  • kupnju domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja
  • kupnju, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda
  • kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta
  • kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
  • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
  • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
  • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
  • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade
  • operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva

PRIJAVA NA NATJEČAJ I NAŠE USLUGE

Na zadnjim objavljenim natječajima za tip Operacije 6.3.1. i 6.1.1., kao i na drugim natječajima iz PRR-a i LAG natječajima, imamo 100% odobrenja prijavljenih projekata! 

Više o našim poslovnim uspjesima možete saznati OVDJE

Više o poslovnoj suradnji i uslugama koje nudimo možete saznati OVDJE

Ukoliko ste zainteresirani za prijavu na natječaj ispuniti obrazac za dostavu podataka kako bismo izvršili provjeru prihvatljivosti i napravili izračun mogućeg broja bodova, te Vas informirali o uvjetima poslovne suradnje.

Obrazac za dostavu podataka - OP6.3.1.

Obrazac za dostavu podataka - OP6.1.1.

VAŽNO - izmjene u odnosu na zadnje objavljene natječaje OP 6.3.1. i OP 6.1.1.

- prijavitelji koji su do sada dobili potporu za mala poljoprivredna gospodarstva (OP6.3.1.) putem PRR-a ili LAG-a nemaju pravo prijave na ovogodišnji natječaj za tip Operacije 6.3.1.

- prijavitelji koji su do sada dobili potporu za mlade poljoprivrednike (OP6.1.1.) putem PRR-a ili LAG-a nemaju pravo prijave na ovogodišnji natječaj za tip Operacije 6.1.1.

- najmanje jedna aktivnost iz poslovnog plana mora se odnositi na ulaganja u obnovljive izvore energije (sunce, biomasa), a proizvedena energija mora se koristiti u svrhu primarne poljoprivredne proizvodnje (oba natječaja)

- korisnik mora ostvariti cilj povećanja proizvodnog kapaciteta iskazanog kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata u odnosu na veličinu SO iz dostavljene potvrde o ekonomskoj veličini i to za najmanje:

* 4.000 EUR-a u sektoru stočarstva (uključujući peradarstvo)

*2.000 EUR-a u sektoru voća i/ili povrća i ostalih sektora

- vrijeme provedbe projekta je 24 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o financiranju (oba natječaja)

- vrijeme kontrole projekta je 36 mjeseci od dana konačne isplate potpore (oba natječaja)